Изборник Затворити

Правилник о критеријумима и поступку за доделу и коришћење подстицајних средстава у пољопривреди 2022

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2022 годину

Документа - Агроразвој ваљевске долине

Одлука о оснивању ЈП Агроразвој-ваљевске долине   Преузмите

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању  Преузмите

Статут   Преузмите

Правилник Субвенције 2021  преузмите

Визуелна процена здравственог стања стабала у парк- шуми Пећина са предлогом мера санације за свако стабло појединачно

На позив “Агроразвој – ваљевске долине” доо, ПГ Форестинг доо је са стручњацима у области заштите шума са Шумарског факултета др. Слободан Милановић, ван.проф. и др. Иван Миленковић, доцент, као и специјалиста за визеулену процену здравственог стања стабала инж. Љубомир Попара са сарадницима су детаљним радом на терену, прикупљањем и анализирањем података утврдили здравствено стање парк -шуме Пећина.

На основу свега израђен је Елаборат о визуелној процени здравственог стања стабала у парк-шуми Пећина са предлогом мера санације за свако појединачно стабло који можете преузети са сајта Града Ваљева.

 

 

Карта плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији града Ваљева са препорукама за гајење воћних култура за сваку катастарску општину - преузмите

 

 

Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2018. годину

преузмите

 

Извештај о спровођењу мера пољпривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2017. годину

преузмите