Изборник Затворити

К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево у 2022. години.

К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ – ИСКОП/БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14; 103/15 и 101/16), Одлуке о…

К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ

„Агроразвој ваљевске – долине“ расписало је Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години на територији Града Ваљева. Текст…

Расписан конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом

Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на територији Републике Србије за 2022.…

Конкурс за реализацију Програма подстицај пољопривреди и руралном развоју за град Ваљево у 2021. години

Конкурс за реализацију Програма подстицај пољопривреди и руралном развоју за град Ваљево у 2021. години Конкурс Правилник субвенције Захтев за субвенционисани кредит Захтев за набавку…

Arhiva Konkursi 2020

28. мај 2020. Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2020. годину Конкурс Правилник субвенције Захтев…

Aрхива Конкурси 2019

30. октобар 2019. Конкурс за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2019. годину Конкурс Правилник о критеријумима…