Изборник Затворити

Пољопривреда и рурални развој

Основни задатак ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“ је имплементација стратешких циљева града Ваљева из области пољопривреде, кроз подизање конкурентности ваљевских пољопривредних газдинстава, што ће допринети унапређењу пољопривреде и побољшању социјално-економског статуса становништва руралних подручја.

ЈП „Агроразвој – ваљевске долине“ реализује „Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева“ у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. – 2024. и  Стратегијом руралног развоја града Ваљева 2012.–2022. године.

Јавно предузеће „Агроразвој – ваљевске долине“ врши директну стимулацију и субвенционисање пољопривредне производње кроз мере кредитне подршке (суфинансирање камата за пољопривредне кредите) и мере подршке руралном развоју (суфинансирање у инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава и подстицаје за унапређење руралне економије).

ЈП „Агроразвој – ваљевске долине“ врши подстицање удруживања пољопривредних произвођача кроз кластере, задруге, удружења и њихово повезивање са потенцијалним купцима и извозницима. Поред наведеног, предузеће пружа и саветодавну и стручну помоћ пољопривредним произвођачима.

Јавно предузеће „Агроразвој – ваљевске долине“ самостално и у сарадњи са партнерима припрема пројекте из области пољопривреде и конкурише за расположива средства код домаћих и страних донатора.

Сточни фонд

Управљање и коришћење „сточним фондом“ града Ваљева може се поделити у две групе активности.

Управљање постојећим „сточним фондом“Набавка уматичених приплодних грла

Управљање постојећим „сточним фондом“

ЈП „Агроразвој – ваљевске долине“ израдиће правилник, којим ће ближе регулисати потребне  услове и начин одабира будућих држалаца стоке. Након тога ће се расписати јавни позив за расподелу „сточног фонда“ и одабир држалаца. Стручна комисија предузећа ће утврдити ранг листу будућих држалаца, са којима  ће се потписати уговор којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе. Редовно ће се пратити да ли држаоци уредно испуњавају своје обавезе према предузећу, за већ потписане уговоре, а против неодговорних држалаца биће покренуто измирење уговорних обавеза судским путем. Држаоци ће бити у обавези да за стоку коју су добили без накнаде, приликом доспећа уговорних обавеза плате одређену „камату“, која ће бити приход предузећа.

Набавка уматичених приплодних грла

Планира се замена постојећих неуматичених јагњади  за уматичене, у циљу побољшања генетског састава сточног фонда, а пружиће се могућност да држаоци остваре субвенције по уматиченом грлу од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

Субвенције

Град Ваљево кроз програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, опредељује одговарајућа средства на годишњем нивоу за суфинансирање инвестиционих улагања пољопривредника у унапређење пољопривредних сектора:

сектор-млекосектор-месосектор-воће, грожђе, поврће и цвећесектор – остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)сектор – пчеларство

Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су :

Кредитна подршка

суфинансирање камата за пољопривредне кредите

Мере подршке руралном развоју

суфинансирање у инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинставаподстицаји за унапређење руралне економије (трансфер знања и развој саветодавства – унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја)

Право на коришћење подстицајних средстава имају регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом у текућој години, која пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

Средства се додељују путем јавног позива који се расписује сваке године.

Захтеви за субвенционисана средства се достављају на прописаном обрасцу поштом или се предају лично у просторијама ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“.

Конкурс за 2016. годину је завршен, односно сва предвиђена средства су утрошена.

Реализација Програма подршке новим пчеларима у оквиру Програма „Развој приватног сектора у југозападној Србији“ (ПСД програм)

У циљу подршке незапосленима за бављење пчеларством ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“ је реализовало програм подршке новим пчеларима у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“, уз финансирање Владе Швајцарске, преко швајцарске Агенције за сарадњу и развој (СДЦ).

Реализацијом овог програма било је планирано да 10 незапослених лица са подручја града Ваљева, добију по петнаест кошница са ројевима, како би започела сопствени бизнис у производњи меда. Из пројекта је обезбеђена континуирана стручна подршка новим пчеларима (менторство) и  пласман (откуп) целокупног произведеног меда.

Програм је финансиран на следећи начин:

Град Ваљево бесповратно финансира 40% вредности кошница са ројевима по одабраном кориснику,ПСД програм бесповратно финансира 15% вредности кошница са ројевима,Откупљивач меда финансира кориснике са 25 %  вредности кошница са ројевима, (плаћање у роби приликом откупа)Корисник личним средствима финансира 20% вредности кошница са ројевима.

Реализација овог програма је омогућила незапосленим људима да се почну бавити пчеларством, који је одржив посао.