Изборник Затворити

К О Н К У Р С ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ

Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево у 2024. години.

Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су:

I ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Подршка младима у руралним подручјима

Укупна планирана средства за ову намену у овој години 16.000.000,00 динара ће се расподелити као подстицаји за диверзификацију доходка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима. Град Ваљево ће давати подстицаје за почетну помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој младих пољопривредних газдинстава у интезитету од 70% у максималном износу од 300.000,00 динара.

ЗАХТЕВ МЛАДИ 2024

ИЗЈАВА МЛАДИ НЕЗАПОСЛЕНИ

ИЗЈАВА МЛАДИ ЗАПОСЛЕНИ

Doc Apr 24 2024