Изборник Затворити

Jавни позив за набавку кредита за субвенције у пољопривреди поновљени поступак

Jавни позив за набавку кредита за субвенције у пољопривреди
Отварање понуда је 12.06. у 10 часова
Линк за набавку на порталу
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/160522