Изборник Затворити

Јавни позив – Набавка средства за калцификацију земљишта

Јавни позив – Набавка средства за калцификацију земљишта

Jавни позив за набавку средстава за калцификацију земљишта

Отварање понуда је 17.07. у 11 часова

Линк за набавку на порталу:

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/167459