Изборник Затворити

Radovi na uređenju parka Pećina

U parku Pećina u toku su radovi na uklanjanju suvih i bolesnih popadalih stabala. Po rečima Dragutina Kuzmanovića direktora Agrorazvoja, to je prva faza radova planiranih za ovu godinu.

„Kao što smo najavljivali prethodnih meseci, počeli smo sa čišćenem parka Pećina od suvih i bolesnih stabala koja su svih ovih prethodnih godina popadala a niko nije vodio računa o tome. Najpre smo počeli sa čišćenjem parkovskog dela i skoro sva stabla su uklonjena, tako da sada krećemo sa drugom fazom uklanjanja bolesnih i suvih stabala koja su pala a nalaze se iznad parkovskog dela parka Pećina sve do Promaje i objekta Vodvoda. Ono što smo najavljivali je prva faza koju smo planirali za ovu godinu, nakon toga krećemo sa prvim delom sanacionog plana koji je usvojen prošle godine a  usvojilo ga je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede gde je u prvoj fazi planirano da se ukloni oko 75 najbolesnijih stabala“, rekao je Kuzmanović  i najavio ponovno pošumljavanje parka Pećina sa još 140 školovanih sadnica .

Đorđe Čolić, inženjer šumarstva, zaposlen u „Agrorazvoju“ je istakao da se veliki broj sadnica primio  prilikom prošlgodišnjeg jesenjeg pošumljavanja u parku Pećina.

„Sve one sadnice koje smo prošle godine sadili, 250 komada veliki procenat sadnica se primio , primenjene su adekvatne mere  nege , prihrana, vremenski uslovi pogoduju  ima dovoljno padavina tako da ćemo voditi računa i kada nastupe sušni periodi , znači period leta da sadnice budu nekoliko puta u toku nedelje zalivane. Jako je bitno da se to uradi prve dve godine nege da bi sadnice opstale i naravno krasile naš park Pećinu.

 

Možemo sa zadovoljstvom konstatovati da su radovi na uklanjanju drvnog materijala koji je u stvari otpad i koji je stecište štetnih insekata kao i fitopatogenih gljiva koje izazivaju trulež , da smo počeli radove na njihovom uklanjanju i da Park Pećina koji predstavlja simbol grada Valjeva i omiljeno izletište građana zaslužuje da zasija punim sjajem. Uklanjanjem drvnog materijala koji je štetan utičemo na poboljšanje zdravstvenog stanja preostalih stabala u samom parku Pećina . Dalji koraci koje ćemo preduzimati su jesenja sadnja 140 sadnica autotonih lišćara“, kaže Čolić.

 

On je izneo da stručnjaci koji su radili na elaboratu o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala istakli su da 20 godina nije ništa rađeno sa stručne strane što se tiče gazdovanja šume i da taj materijal koji je ogrevni otpad a nalazio se u samom parku Pećina bio je izvor bolesti razvoja potkornjaka koji je pričinio štete na stablima četinara crnog i belog bora.

„Ovo uklanjanje posle 20 godina je jedan ogroman posao  koji sprovodimo i koji će imati efekta na sam izgled parka i na uređenost  i pre svega na zdravstveno stanje preostalih stabala u samom parku Pećina“, zaključio je Čolić.