Изборник Затворити

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ОБАРАЊА И СЕЧЕ СТАБАЛА

Агроразвој ваљевске-долине доо Ваљево упућује потенцијалним понуђачима позив за подношење понуда за набавку услуге обарања и сече стабала 66 дозначених стабала гледичије на газдинској јединици Парк шума „Пећина“ КП 7794, КО Ваљево , процењене количине 46м3 по доле наведеном опису услуге

Текст позива на линку:  ponuda sume