Изборник Затворити

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ДРВНОГ ОТПАДА

 

Предмет: Продаја дрвног отпада за малч

Агроразвој ваљевске-долине доо Ваљево расписује Јавни позив заинтересованим купцима дрвног отпада за малч, укупно 27м3 следећих врста, и то:

24 м3 дрвног отпада сувих стабала црног бора;

3 м3 дрвног отпада сувих стабала липе;

3,5 м3 дрвног отпада сировог црног бора.

Заинтересовани купци морају бити регистровани код Агенције за привредне регистре са основном делатношћу друштва везану за прераду дрвета и производа од дрвета.

Услови продаје

Продаја се врши франко утоварно место продавца, које се налази на привременом стоваришту парк шума Пећина Ваљево.

Критеријум за рангирање понуда

Највиша понуђене цена по тони.

Цена

Укупна вредност понуде.

Потписане и оверене понуде које се налазе у прилогу јавног позива послати на мејл jpagrorazvoj@gmail.com или донети лично у пословне просторије Агроразвој-ваљевске долине доо, Пантићева 114, 14000 Ваљево, најкасније до петка 13.05.2022. године до 12 часова.

Образац на линку: Образац понуде

ДИРЕКТОР

Драгутин Кузмановић