Изборник Затворити

Jавни позив за набавку кредита за субвенције у пољопривреди

Jавни позив за набавку кредита за субвенције у пољопривреди
Отварање понуда је 07.03. у 11 часова
Линк за набавку на порталу

https://jnportal.ujn.gov.rs/prijava