Изборник Затворити

Драгутин Кузмановић – Повећава се број субвенција

Оснивач „Агроразвоја ваљевске долине“ је град Ваљево, и ми имамо 3 основне делатности – управљање шума града Ваљево, управљање сточним фондом града Ваљево и сви подстицаји везани за пољопривреду и рурални развој града Ваљева се одвијају преко „Агроразвоја ваљевске долине“, прича нам Драгутин Кузмановић, директор „Агроразвој ваљевске долине“ Ваљево и додаје:

„Од 2016. године, када је основан „Агроразвој“, када је буџет за подстицај у пољопривреди био 8 милиона динара, ми смо у 2022. достили смо до 75 милиона динара, што се тиче подстицаја преко локалне самоуправе за наше пољопривреднике. Јер имамо разне мере – то су кредитна подршка, регреси, мере руралног развоја, где највише интересената имамо у области физичких инвестиција, све оно што се тиче садног материјала, опреме за наводњавање, све могуће механизације, прикључних машина, опреме у пчеларству…
У 2021. години смо имали преко 1.500 захтева пољопривредника града Ваљева активног статуса пољопривредног газдинства који су искористили право на подстицај, имали комплетну документацију и добили средства од локалне самоуправе града.

У свакодневној комуникацији са нашим пољопривредницима, изласком на терен, закључено је да наши пољорпивредници имају велики проблем са техничком водом. Ми не може као „Агроразвој“ преко субвенција за пољопривреду да људима помогнемо да добију пијаћу воду и да им те проблеме решимо, али можемо да им решимо проблем техничке воде. То значи да ће бити субвенције за ископ бунара. Још се тражи модел који је најповољнији и најпоштенији, да се види која су села најугроженија. Постоје две солуције, пољоприврединци који буду конкурисали и који буду добили субвенције, можда ће они у својој режији тражити воду, доносити рачуне извођача радова и онда им се то рефундирати, или ће „Агроразвој“ расписати јавну набавку, где ће се јавити најповољнији извођач радова и на основу ранг листе коју будемо направили ће ићи код наших пољопривредника, али оно што је најбитније, јесте да ће значајна средства бити издвојена за ове субвенције“, рекао је Кузмановић.