Изборник Затворити

Град Ваљево кроз програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, опредељује одговарајућа средства на годишњем нивоу за суфинансирање инвестиционих улагања пољопривредника у унапређење пољопривредних сектора:

сектор-млекосектор-месосектор-воће, грожђе, поврће и цвећесектор – остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа)сектор – пчеларство

Мере подршке за које се могу остварити подстицаји су :

Кредитна подршка

суфинансирање камата за пољопривредне кредите

Мере подршке руралном развоју

суфинансирање у инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинставаподстицаји за унапређење руралне економије (трансфер знања и развој саветодавства – унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја)
Право на коришћење подстицајних средстава имају регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом у текућој години, која пољопривредну активност обављају на територији града Ваљева.

Средства се додељују путем јавног позива који се расписује сваке године.

Захтеви за субвенционисана средства се достављају на прописаном обрасцу поштом или се предају лично у просторијама ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“.

Конкурс за 2016. годину је завршен, односно сва предвиђена средства су утрошена.