Изборник Затворити

Управљање и коришћење „сточним фондом“ града Ваљева може се поделити у две групе активности.

Управљање постојећим „сточним фондом“Набавка уматичених приплодних грла

Управљање постојећим „сточним фондом“

ЈП „Агроразвој – ваљевске долине“ израдиће правилник, којим ће ближе регулисати потребне  услове и начин одабира будућих држалаца стоке. Након тога ће се расписати јавни позив за расподелу „сточног фонда“ и одабир држалаца. Стручна комисија предузећа ће утврдити ранг листу будућих држалаца, са којима  ће се потписати уговор којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе. Редовно ће се пратити да ли држаоци уредно испуњавају своје обавезе према предузећу, за већ потписане уговоре, а против неодговорних држалаца биће покренуто измирење уговорних обавеза судским путем. Држаоци ће бити у обавези да за стоку коју су добили без накнаде, приликом доспећа уговорних обавеза плате одређену „камату“, која ће бити приход предузећа.

Набавка уматичених приплодних грла

Планира се замена постојећих неуматичених јагњади  за уматичене, у циљу побољшања генетског састава сточног фонда, а пружиће се могућност да држаоци остваре субвенције по уматиченом грлу од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.