Изборник Затворити

Основни задатак ЈП „Агроразвој-ваљевске долине“ је имплементација стратешких циљева града Ваљева из области пољопривреде, кроз подизање конкурентности ваљевских пољопривредних газдинстава, што ће допринети унапређењу пољопривреде и побољшању социјално-економског статуса становништва руралних подручја.

ЈП „Агроразвој – ваљевске долине“ реализује „Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева“ у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. – 2024. и  Стратегијом руралног развоја града Ваљева 2012.–2022. године.

Јавно предузеће „Агроразвој – ваљевске долине“ врши директну стимулацију и субвенционисање пољопривредне производње кроз мере кредитне подршке (суфинансирање камата за пољопривредне кредите) и мере подршке руралном развоју (суфинансирање у инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава и подстицаје за унапређење руралне економије).

ЈП „Агроразвој – ваљевске долине“ врши подстицање удруживања пољопривредних произвођача кроз кластере, задруге, удружења и њихово повезивање са потенцијалним купцима и извозницима. Поред наведеног, предузеће пружа и саветодавну и стручну помоћ пољопривредним произвођачима.

Јавно предузеће „Агроразвој – ваљевске долине“ самостално и у сарадњи са партнерима припрема пројекте из области пољопривреде и конкурише за расположива средства код домаћих и страних донатора.